SŁUŻBA LITURGICZNA - IWONICZ_ZDROJ

Przejdź do treści

SŁUŻBA LITURGICZNA

WSPÓLNOTY

www.ministranci.przemyska.pl

Liturgiczna Służba Ołtarza Parafii rzym-kat pw. św. Iwona w  Iwoniczu-Zdroju


10  ZASAD MINISTRANTA

1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia      swoje obowiązki.
2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim
   charakterem.
4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
6. Ministrant wnosi wszędzie prawdziwą radość.
7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla
   Chrystusa.
9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
10. Ministrant modli się za Ojczyzną i służy jej rzetelną pracą.

  
Ministranci są członkami Liturgicznej Służby Ołtarza. Jak sama nazwa wskazuje
wykonują, więc służbę przy ołtarzu, przy sprawowaniu Eucharystii i innych obrzędów. Ich zadaniem jest uczynienie liturgii sprawniejszą jak również piękniejszą, bardziej uporządkowaną. Zadaniem ministrantów jest także odciążenie celebransa z czynności, które nie są dla niego zastrzeżone (wykonywanie psalmów, czytań, czy np. rozkładanie bielizny kielichowej podczas przygotowania darów).
 Oczywiście bycie ministrantem nie ogranicza się tylko do Eucharystii. Liturgiczna Służba Ołtarza tworzy pewną grupę społeczną, która spędza razem czas na zbiórkach, wyjazdach, spotkaniach sportowych itp.


Regulamin Służby Ministranckiej

1. Ministrant ma obowiązek służby w wyznaczonym      dniu.
2. Ministrant ma obowiązek służby w każdą niedzielę,      uroczystość i święto.
3. Ministrant ma obowiązek służby w każdy I piątek    miesiąca.
4. Nieusprawiedliwioną nieobecność należy „odsłużyć”      w inny dzień.
5. Udział we Mszy Świętej sobotniej nie zwalnia ze    służby w niedzielę.
6. Obecność na zbiórkach formacyjnych jest    obowiązkowa.
7. Obecności poza wyznaczoną służbą premiowane są    dodatkowymi punktami.

Wróć do spisu treści