DUSZPASTERSKIE - IWONICZ_ZDROJ

Idź do spisu treści

Menu główne:

DUSZPASTERSKIE

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 21.07.2019r.
XVI NIEDZIELA ZWYKŁA

1. Dzisiaj w związku ze zbliżającym się wspomnieniem Św. Krzysztofa Patrona kierowców po Mszach Świętych Błogosławieństwo pojazdów mechanicznych. W kościele odmówimy stosowne modlitwy, a po Błogosławieństwie przy wyjeździe z parkingu będzie pokropienie wodą święconą. Złożone przy tej okazji ofiary są przeznaczone na środki transportu dla misjonarzy.
 
2. We wtorek Święto Św. Brygidy Szwedzkiej, patronki Europy.
 
3. W środę Nowenna do MB Uzdr. Chorych, w piątek do B. Miłosierdzia o godz. 18.30.
 
4. Do odmawiania różańca w tym tygodniu zapraszamy Różę Św. Krzysztofa.
 
5. Bóg zapłać za złożone w ostatnim tygodniu ofiary na potrzeby Parafii.
 
6. Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój oraz Iwonickie Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia” zapraszają mieszkańców oraz gości na Uroczystość 75 rocznicy zbrodni w Lesie Grabińskim w Iwoniczu. Uroczystość odbędzie w dniu 24 lipca o godz. 17.00 przy Pomniku pomordowanych w Lesie Grabińskim. W przypadku wcześniejszych intensywnych opadów deszczu oraz pogody deszczowej uroczystość odbędzie się o godz. 17.00 w kościele parafialnym pw. Wszystkich Św. w Iwoniczu i przy Grobie Nieznanego Żołnierza na nowym cmentarzy w Iwoniczu.
 
7. Wielkim pragnieniem Pana Boga jest, aby towarzyszyć nam na wszystkich drogach naszego życia. Niech Jego Błogosławieństwo umacnia w nas pragnienie bycia blisko Pana.

*****
ZAPOWIEDZI PRZEDMAŁŻEŃSKIE
* Marek Gonet, zam. Korczyna, par. Korczyna
   Marzena Olbrycht, zam. Iwonicz-Zdr, par. Iwonicz-Zdr.– zapowiedź II

* Mariusz Tokarski, zam. Iwonicz-Zdrój, par. Iwonicz-Zdrój
   Patrycja Tokarska (z d. Penar), zam. Iwonicz, par. Iwonicz-Zdrój – zapowiedź II

* Mikołaj Nycz, zam. Iwonicz-Zdrój, par. Iwonicz-Zdrój
   Joanna Jabłońska, zam. Wróblik Królewski, par. Wróblik Królewski – zapowiedź I

*****
DYŻURY DOROSŁYCH LEKTORÓW:
21.07. 800 – Rachwał Lidia; 930 – Kielar Michał;   1100 – Tomasiewicz Dorota
28.07. 800 – Nycz Bogusław;  930 – Kielar Joanna;   1100 – Ryniak Krystyna
04.08.800 Kupski Ryszard;   930 – Krukar Michał;   1100 – Krauz Monika
11.08. 800 Twaróg Kazimierz; 930 – Jonarski Henryk;  1100 – Krukar Stanisław
15.08. 800 Włodarczyk Krystyna;  930 – Habrat Janusz;  1100 – Tomasiewicz Bogdan
18.08. 800 Włodarczyk Mariusz; 930 – Trzeciak Paweł;   1100 – Tomasiewicz Dorota
25.08. 800 Caryk Alina;  930 – Trzeciak Katarzyna;   1100 – Krukar Michał
01.09. 800 Rachwał Lidia;   930 – Krzyszczyk Kazimiera;   1100 – Rogowski Maciej
08.09. 800 – Nycz Bogusław;  930 – Kielar Michał;  1100 – Ryniak Krystyna
15.09. 800 Kupski Ryszard;  930 – Kielar Joanna;  1100 – Krauz Monika

*****
KOMUNIKATY

 Oazowa Wspólnota Życia Miłosiernego Chrystusa Sługi we Wrocance wraz z Biurem Pielgrzymkowym „Via Santa” organizuje Pielgrzymkę - Rekolekcje w Ziemi Świętej w dniach 02 – 09 grudnia  bieżącego roku. Koszt 3690 zł + 160  Zapisy do 15 sierpnia. Szczegółowe informacje na plakatach lub osobiście w Domu Wspólnoty we Wrocance.

* Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej w Przemyślu prowadzi Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii. Ośrodek jest niepubliczną placówką przeznaczoną dla dziewcząt, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się, zaburzeń w zachowaniu i funkcjonowaniu społecznym mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniami. Do zadań Ośrodka należy eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania oraz przygotowanie wychowanek do życia zgodnego z powszechnie obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi. Wychowanki przebywające w Ośrodku mają zapewnioną całodobową opiekę oraz specjalistyczną pomoc pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapeutyczną. W Ośrodku działają szkoły: Podstawowa (klasa VII i VIII); Branżowa I stopnia (zawód kucharz i fryzjer). Ośrodek zapewnia: realizację obowiązku szkolnego; pomoc w eliminowaniu zaległości szkolnych i edukacyjnych; zindywidualizowane nauczanie; zajęcia dydaktyczne, profilaktyczno-wychowawcze, terapeutyczne; udział w zajęciach pozalekcyjnych (sportowych, teatralnych, muzyczno-wokalnych); wspomaganie w zakresie nabywania umiejętności życiowych; wspieranie rodziców. Ośrodek współpracuje z innymi Poradniami. Więcej informacji na stronie: www.mos-przemysl.pl; lub pod numerami tel: 16 670 72 55 lub 601 957 778.

* Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle ogłasza nabór na następujące kierunki: Technik Farmaceutyczny, Technik Elektroniki i Informatyki Medycznej, Technik Ortopeda, Opieka Dziecięca, Technik Masażysta, Technik Usług Kosmetycznych, Technik Sterylizacji Medycznej, Opiekun Medyczny, Asystent Osoby Niepełnosprawnej. Szkoła jest publiczną i bezpłatną. Rekrutacja nie ma ograniczeń wiekowych. Matura nie jest wymagana. Więcej na: www.mspjaslo.pl

*****
Intencje modlitewne na LIPIEC: 
Ogólna: Aby ci, którzy wymierzają sprawiedliwość, działali uczciwie, by niesprawiedliwość, która przenika świat, nie miała ostatniego słowa.
Diecezjalna - różańcowa: O gorliwość w posłudze dla wszystkich posłanych do głoszenia Ewangelii.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego