KAPŁANI - IWONICZ_ZDROJ

Przejdź do treści

KAPŁANI

KAPŁANI OBECNIE PRACUJĄCY W PARAFII:

Proboszcz - ks. Bogdan Nitka
www.nitkabogdan.com

Wikariusze:

*
ks.
Łukasz Buczek

* ks. Paweł Franus
```````````````````````````````````````````````````````````````````````

KAPŁANI POCHODZĄCY Z PARAFII IWONICZ ZDRÓJ:

* ks. Prałat Norbert Podhorecki - Proboszcz Parafii pw. Św. Wawrzyńca w Dynowie i profesor w Seminarium Duchownym w Przemyślu


``````````````````````````````````````````````````````````````````````

KAPŁANI - DOTYCHCZASOWI DUSZPASTERZE W PARAFII IWONICZ ZDRÓJ:

Proboszczowie:
* ks. Jan Rąb - pierwszy proboszcz Parafii w latach 1957 - 1986
* ks. Jan Rydzik - proboszcz w latach 1986 - 2003 * budowniczy nowego kościoła
* ks. Janusz Mierzwa - proboszcz w latach 2003 - 2004
* ks. Andrzej Chmura - proboszcz w latach 2004 - 2014
* ks. Bogdan Nitka - proboszcz od 2014 roku


Wikariusze:
* ks. Mierzwa Jan (1957 - 1960)
*
ks. Sokalski Stanisław (1960 - 1961)
* ks. Fejdasz Stanisław (1961 - 1962)
* ks. Węgrzynek Józef (1962 - 1969)
* ks. Lech Czesław (1969 - 1973)
* ks. Nowak Zbigniew (1973 - 1975)
* ks. Majewski B. (1975 - 1976)
* ks. Lenart Augustyn (1976 - 78)

* ks. Gałuszka Józef (1978 - 1979)
* ks. Lęcznar Kazimierz (1979 - 1981)
* ks. Pietroński Józef (1981 - 1984)
* ks. Kasiak Józef (1984 - 1986)
* ks. Niemiec Jan (1987 - 1989)
* ks. Królicki Ryszard (1989 - 1992)
* ks. Osiński Tadeusz  (1992 - 1996)
*
ks. Skrabut Wiesław (1994 -  1996)
* ks. Wyczawski Robert (1996 - 1998)
* ks. Suchy Józef  (1996 - 1998)
* ks. Miazga Jan  (1998 - 2000)
* Ks. Łobaza Roman (1998 - 2001)
* ks. Trzyna Antoni (2000  - 2002)
* ks. Szczupak Roman (2001 - 2002)
* ks. Konieczny Paweł (2002 - 2004)
* ks. Głazowski Piotr (2002 - 2004)
* ks Szmuc Wojciech (2004 - 2006)
* ks. Płatek Ryszard (2004 - 2007)
* ks. Kuzio Andrzej ( 2006 - 2007)
* ks. Wałczyk Sławomir (2007 - 2011)
* ks. Kaszowski Stanisław (2007 - 2008)
* ks. Wojdyła Rafał (2008 - 2012)
* ks. Kłym Piotr (2011 - 2013)
* ks. Brodowicz
Tomasz   (2012-2014)
* ks. Magoń
Jacek   (2013-2014)
* ks. Marcin Nowak  (2014-2016)
* ks. Tomasz Kubas
(2014-2016)

* ks. Paweł Chyliński - (2016-2021)

* ks. Karol Wandas - (2016-2021)

* ks. Radosław Kwolek - (2021-2022)

* ks. Łukasz Buczek - (2021-2023)

* ks. Paweł Franus - (2022-2023)

* ks. Piotr Gosztyła - od 2023 roku

* ks. Dawid Dubiel - od 2023 roku

Wróć do spisu treści