MAŁŻEŃSTWO - IWONICZ_ZDROJ

Przejdź do treści

MAŁŻEŃSTWO

KANCELARIA

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA


"Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu"
                                                                                                                             (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1601)

KU PAMIĘCI:

Drodzy narzeczeni!
Jeżeli planujecie zawarcie sakramentu małżeństwa w naszej parafii zachęcamy, aby
na 3 miesiące wcześniej ustalić termin i godzinę ślubu. Ustala się wówczas termin spisania tzw. protokołu kanoniczno-duszpasterskiego, podczas którego potrzebne będą Wasze dowody osobiste i świadectwa chrztu. Pozostałe dokumenty będzie można dostarczyć przed ślubem ustalając to w kancelarii parafialnej.


DOKUMENTY POTRZEBNE DO ZAWARCIA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

- Do ślubu konkordatowego – dokument z USC stwierdzający stan wolny i brak przeszkód do zawarcia małżeństwa.
- Jeżeli będzie to tylko ślub kościelny – świadectwo zawartego wcześniej kontraktu cywilnego.
- Metryki chrztu (jeśli Chrzest był udzielony poza tutejszą parafią) z adnotacją o bierzmowaniu. Są one ważne 6 miesięcy.
- Dowody tożsamości.
- Zaświadczenia o ukończonych naukach przedmałżeńskich.
- Indeks katechizacji lub świadectwo szkolne z ostatnich klas: podstawowej i gimnazjalnej z nauki religii.
- Jeżeli oboje narzeczeni są spoza Parafii, protokół przedmałżeński spisywany może być za pozwoleniem ks. Proboszcza jednej z parafii narzeczonych.
- Świadkowie ślubu mają być osobami pełnoletnimi. Do protokołu przedślubnego należy podać ich imię i nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania.

Po spisaniu protokołu narzeczeni kontaktują się z:
- Panem organistą
- Siostrą zakrystianką dekorującą kościół.

Wróć do spisu treści