CHRZEST - IWONICZ_ZDROJ

Przejdź do treści

CHRZEST

KANCELARIA

Chrzest Święty


  "Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: "Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie".

                                                                                                                          (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1213)

Sakrament Chrztu sprawowany jest w czasie Mszy Świętej
w II sobotę  i III niedzielę każdego miesiąca podczas Mszy Świetej.


Dziecko do chrztu mogą zgłosić rodzice (przynajmniej jedno z nich). Zgłaszając dziecko należy przedstawić:

* skrócony odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.
* dane rodziców dziecka (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców i nazwisko panieńskie matki)
* datę i miejsce ślubu
*zaświadczenia chrzestnych z parafii zamieszkania o tym, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami
*
pozwolenie na chrzest – jeśli miejsce zamieszkania dziecka jest poza parafią Iwonicz Zdrój

Zgłoszenie Sakramentu Chrztu Świętego i spotkanie dla rodziców i chrzestnych
we środę przed sobotą lub Niedzielą chrztu o godz. 17.30 w kancelarii parafialnej.


Wróć do spisu treści