BIERZMOWANIE - IWONICZ_ZDROJ

Przejdź do treści

BIERZMOWANIE

KANCELARIA

BIERZMOWANIE


  „Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”. (…) Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. (…) "Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej".

                                                                                                       (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1285)


   Sakrament bierzmowania jest szczególnym wylaniem Ducha Świętego, jak to, które zostało udzielone w dniu Pięćdziesiątnicy. Wyciska ono w duszy niezatarte znamię, przynosi wzrost łaski chrztu św., czyli: zakorzenia głębiej w synostwie Bożym, ściślej jednoczy nas z Chrystusem i Jego Kościołem; pomnaża w nas dary Ducha Świętego; udziela specjalnej mocy do wyznawania wiary chrześcijańskiej i postępowania zgodnie z nią.


    Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania rozpoczyna się w klasie I gimnazjum w parafii zamieszkania.DOKUMENTY POTRZEBNE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

METRYKA CHRZTU

    Chrzest jest pierwszym sakramentem, bez którego nie można przyjąć innych sakramentów. Informacja o chrzcie przyjętym w naszej parafii jest zapisana w księgach parafialnych. Jeśli natomiast chrzest był poza naszą parafią, to trzeba dostarczyć metrykę chrztu (w kl. III).


Wróć do spisu treści