IWONICZ_ZDROJ

Idź do spisu treści

Menu główne:

Odpust za pobożne nawiedzenie cmentarza w miesiącu listopadzie.
W miesiącu listopadzie: można w każdym dniu zyskiwać odpusty, które można ofiarować jedynie za zmarłych, nawiedzając pobożnie cmentarz, gdzie należy pomodlić się choćby tylko w myśli za zmarłych oraz odmówić jakąkolwiek modlitwę w intencjach Papieża. W dniach od 1 do 8 listopada odpust jest zupełny, w pozostałych zaś dniach odpust cząstkowy. Pozostałe warunki zyskania tego odpustu to, podobnie jak podano wyżej: spowiedź i Komunia sakramentalna oraz wyrzeczenie się przywiązania do grzechu, z tym, że jedna spowiedź wystarczy dla zyskania odpustów w wielu dniach.

MSZE ŚWIĘTE

Niedziela
- godz. 6.30
- godz.
8.00
- godz.
9.30
- godz.
11.00
- godz.
15.00


Dni powszednie
- godz.
6.30; 16.30


~~~~~~~~~~


Szpital "Excelsior"
Niedziela -
godz. 14.30
Wtorek, Czwartek Piątek: 
godz. 18.30

Obok kościoła znajduje się sklepik "SIEWCA",

w którym można nabyć religijne pamiątki i drobne dewocjonalia.


 PRASA KATOLICKA jest do nabycia w przedsionku kościoła.

PORADNIA RODZINNA DLA NARZECZONYCH I MAŁŻONKÓW
Poradnia dla Parafii z naszego dekanatu znajduje się w RYMANOWIE  (budynek wikarówki).

Spotkania dla narzeczonych -  III Niedziela miesiąca - godz. 14.00
Narzeczeni zgłaszają się w Poradni na ok. 6 miesiecy przed planowanym ślubem
celem zrealizowania ostatniego etapu przygotowania do Sakramentu Małżeństwa.
Porady dla małżonków - III Niedziela miesiaca - godz. 14.00

www.rodzina.przemyska.pl

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA "BETANIA"

Świetlica środowiskowa znajduje się w sali dolnego kościoła. Jest otwarta codziennie od godziny 15.00 do 19.00.

KONTAKT e-mail:
iwoniczzdroj@przemyska.pl


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego