GRUPA MODLITEWNA - IWONICZ_ZDROJ

Idź do spisu treści

Menu główne:

GRUPA MODLITEWNA

WSPÓLNOTY PARAFIALNE

GRUPA MODLITEWNA im. ŚWIĘTEGO JÓZEFA


               Grupa Modlitewna im. Świętego Józefa spotyka się w każdą I środę miesiąca na modlitewnym czuwaniu w kaplicy zakonnej Sióstr Józefitek. O godzinie 9.00 rozpoczyna się godzinna Adoracja Pana Jezusa przed Najświętszym Sakramentem. Modlitwa prowadzona przez zelatorkę grupy zawiera elementy uwielbienia, dziękczynienia, przeproszenia i prośby. W modlitwie polecane są intencje Kościoła Powszechnego i sprawy bieżące Wspólnoty Parafialnej. Modlitwa ta jest zwieńczona Eucharystią sprawowaną o godzinie 10.00. Podczas Mszy Świętej jest głoszona konferencja formacyjna, która ma na celu ukazanie właściwych postaw w budowaniu dobrych relacji ze Stwórcą i ze swoimi bliźnimi. Po zakończonej Mszy Świętej są podawane bieżące ogłoszenia dotyczące spotkań, rekolekcji, otrzymanych materiałów formacyjnych i modlitewne intencje dla na najbliższy miesiąc.
            Oprócz comiesięcznego spotkania Wspólnota Świętego Józefa w każdą środę po Mszy Świętej wieczornej w kościele parafialnym trwa na modlitwie uwielbienia i dziękczynienia. W duchu zawierzenia Patronowi Kościoła- Świętemu Józefowi uprasza potrzebne łaski dla Kościoła i wszystkich członków Wspólnoty Parafialnej oraz przebywających na terenie Parafii kuracjuszy.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego